Nyt

Som noget nyt, tilbyder jeg at komme ud og holde foredragVi har alle været børn, med en helt naturlig tilgang til både intuition, sanser, naturen

og en autentisk tilstedeværelse i livet.


Det lille barn ved hvad det kommer med, og hvad det i nuet skal træne og lære,

derfor søger det naturligt meningsfulde aktiviteter og livsnære ting at beskæftige sig med.


Naturen tilbyder altid, i ethvert udviklingstrin hele livet, en læring som kan udforskes og giver dyb mening!


Mange mærker en længsel efter at få en dybere kontakt med dette,

og en øget bevidsthed om hvad disse sansninger skal bruges til.


Noget stort begynder at åbne sig, når vi lytter til vores sanser!


Jeg har slev taget en uddannelse som Atma Naturopat
med den fulgte mange virksomme og naturlige hjælpemidler
til at skabe en harmonisk hverdag for børnene

Her kan nævnes:
Det aktive levende vand vi drikker
Den økologiske kost vi spiser
Det strålingsfri miljø vi opholder os i
De mange ture ud i naturen...
Min tilgang til børn:


Kommunikation:
Jeg kommunikerer så ligeværdigt som muligt, dvs. at jeg ikke ændret stemmeføring, eller bruger "småbarns gloser" men taler et enkelt sprog og forsøger at italesætte tingene som de opleves i børnehøjde.
Jeg bruger enkelte babytegn, som jeg appellerer til børnene lærer at udtrykke sig med, og iagttager hvad de allerede har erhvervet sig af non verbale udtryksformer.
Derudover benytter jeg mig af min veltrænede intuition og italesætter for dem hvad jeg tror at de mener.
Efter få forsøg får jeg som regel et Ja! - måske i form af; et nik, et bekræftende blik, en rolig vejrtrækning, en afslappet stemning, som tegn på at de har oplevelsen af at være set / hørt. 

Jeg lader ikke barnet bestemme / tage den voksnes ansvar.

Som f.eks. dagens indhold og rytme, hvad vi skal spise, om vi skal ud, om det skal have støvler/ overtøj på, om det er puttetid osv.
Men jeg lader barnet have indflydelse på ting det har den relevante alder og modenhed til at have indflydelse på. Det kan være valg mellem sange fra sangkufferten, hvad det vil lege med, og meget andet som giver mening at inddrage det i. 
Jeg lægger vægt på at der er meget fri leg, og at barnet sanser ud fra egen undersøgelseslyst og interesse. Jeg viser en vej, stiller mig til rådighed som guide, men undgår decideret undervisning eller for mange forklaringer, barnet skal være fri til at sanse og fatte gennem oplevelser, ikke presses til at tænke for meget. Det er min erfaring at ord og tanker trækker opmærksomheden væk fra at opleve og sanse.

Selv om der er lagt et program for dagen, fraviger jeg det gerne, hvis det giver  mening. - Men det er altid min beslutning om jeg vil følge et barns ofte kreative impuls, eller jeg vil holde mig til dagens planlagte aktivitet og formål. 


Der kan være meget lærerigt at følge børnenes undersøgelser og nysgerrighed, det nyder jeg virkelig at få lov at dele med dem.


Jeg er meget opfindsom:
Iagttager børnenes leg, ser hvad de tumler med hvor vi kommer frem, og får ofte ideer til aktiviteter vi kan fordybe os i. Jeg kender til en masse midler, metoder og materialer, og lader ting udfolde sig i en kreativ proces.  Aktiviteter og oplevelser falder ofte overraskende ud.


Jeg er et roligt menneske
Lader f.eks. børn eksperimentere, også falde, udforske deres egne grænser for hvad de tør og ikke tør, giver dem selvstændige erfaringer mens jeg står i nærheden, klar til at give dem en hånd hvis noget bliver farligt, eller de kalder på hjælp.


At høste erfaringer og derigennem få tillid til sig selv og sin krop, er meget væsentligt for det lille barn, derfor lader jeg det i høj grad selv komme ud af sine vanskeligheder. Jeg har stor tillid til at barnet godt selv ved hvad det gør, og hvornår det skal bede om hjælp. Jeg guider gerne, men hjælper generelt så lidt som muligt :-)
- At mestre giver selvværd!


Konflikter:
Børn har mange konflikter! - Det er simpelthen nødvendigt for at lære verden at kende, det er meget vigtigt at gennemleve disse, så man kan blive et kompetent socialt individ!
At spille bold med en person som undgår bolden er ikke sjovt :)
Mens at spille bold med en ligeværdig som forstår spillereglerne er virkelig udviklende, inspirerende og gensidigt glædesfyldt.
Så vi øver hele tiden spilleregler, ser på modparten, hjælper, italesætter, trøster, overvejer nye strategier og prøver igen. Det er en fornøjelse at være en del af!
Det duer ikke at være konfliktsky når man har med børn at gøre! - De trives med det autentiske og ærlige, den rene følelse og kontante udmelding.


Jesper Juul skriver i sin lille fine bog: "Her er jeg - hvem er du" følgende citat: "At undgå konflikt er at undgå kontakt", og det har jeg iagttaget sandheden i rigtig mange gange.Book mig en aften

Redskaber:
- Ingen stråling, wifi mobiltelefon eller Ipads
- Økologisk, glutenfri, vegansk kost
- Minimal plastik
- Stofbleer/ - klude
- Aktivt levende vand

- Planternes indre visdom og en åndelig bevidsthed

- Alle Lotus arts redskaber og remedier link:

Kompetancer:
- Erfaren pædagog
- Atma naturopat
- Helsepædagog,
- Selvstændig børnepasser
  i 8 år
- Healer

- Psykoterapeut

- Det indre barn

- Ildsjæl

Metoder:
- Følger årets rytme
- De fire elementer;

  Jord, Vand, Ild og luft
- Fra Jord til bord
- Ude dagligt, året rundt

- Barnets egne oplevelser    i fokus
- Sansning
- Lyd og bevægelse

- Sang og sanglege

- Hjemmelavet mad
- Enkle babytegn

Committed to excellence


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page. One paragraph may be enough to introduce your project. If it gets too long, break up the text into several paragraphs. Long text is perfect for explaining what's unique about your website.


About us

Kontakt

Call us: 55773494
Come visit us:Business title Street address Zip code City Country

Request an appointment